Moja działalność

Jako Radny Miasta Gdańska:

1. Pracuję w komisjach: Polityki Gospodarczej i Morskiej (Wiceprzewodniczący) oraz Sportu i Turystyki.
2. Byłem autorem uchwał Rady Miasta: wprowadzającej budżet obywatelski 2014 i 2015; odbierającej Prezydentowi prawo przekazywania działek należących do miasta z 99% bonifikatą oraz przyznającej stypendia sportowe niepełnosprawnym sportowcom.
3. Odbyłem 136 dyżurów w dzielnicach Gdańska i siedzibie Rady Miasta. Skutkiem dyżurów było blisko 300 interwencji (głównie związanych ze sprawami mieszkań komunalnych oraz naprawą infrastruktury miejskiej)
4. Aktywnie uczestniczyłem w powstawaniu rad dzielnic.
5. Byłem dwukrotnie członkiem Zespołu Konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego dla Gdańska.
6. Współpracowałem i działałem na rzecz małych klubów sportowych działających na rzecz wychowania fizycznego dzieci i młodzieży: KS Olivia, Olimpia Osowa, Smoki Północy, Gedania 1922 Gdańsk.
7. Współpracowałem z wieloma instytucjami: Domem Zarazy, Osiedlowym Domem Kultury Kolejarz, Zielonym Rynkiem, Domem Pomocy Społecznej w Oliwie, V LO, Gimnazjum nr 20, SP nr 81, SP nr 46 i wieloma innymi.
8. Byłem inicjatorem posiedzeń komisji w sprawie: Terminalu Pasażerskiego na Westerplatte, ws. inwestycji na terenie gdańskiego portu oraz ws. ustawy o komunalizacji portów morskich przygotowanej przez Związek Miast i Gmin Morskich. Gospodarka morska to temat w którym specjalizuję się w Radzie Miasta.
9. Złożyłem kilkanaście wniosków do budżetu miasta, wieloletniego programu inwestycyjnego Gdańska oraz blisko 30 zapytań i interpelacji do Prezydenta.
10. Doprowadziłem do wykonania wielu drobnych spraw ułatwiających życie mieszkańcom: utwardzenie dróg; budowa sygnalizacji świetlnych; remont drogi przed Mostem Wantowym, przedłużenie linii autobusowej nr 130 do końca ulicy Myśliwskiej, remonty chodników, zmiany organizacji ruchu i wiele innych.