Moja działalność

Jako Radny Miasta Gdańska:

 1. Pracuję w komisjach: Strategii i Budżetu (przewodniczący) oraz Polityki Gospodarczej i Morskiej.
 2. Jestem przewodniczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
 3. Pracuję w zespole do spraw gdańskiego budżetu obywatelskiego.
 4. Odbyłem 136 dyżurów w dzielnicach Gdańska i siedzibie Rady Miasta. Skutkiem dyżurów było blisko 300 interwencji (głównie związanych ze sprawami mieszkań komunalnych oraz naprawą infrastruktury miejskiej)
 5. Aktywnie uczestniczyłem w powstawaniu rad dzielnic, które wspieram i z nimi współpracuję.
 6. Uczestniczyłem w powstaniu domów sąsiedzkich na Siedlcach i w Pieckach-Migowie.
 7. Wprowadziłem program ochrony drzew – pomników przyrody w Gdańsku.
 8. Byłem członkiem zespołu wprowadzającego samorządowy program in-vitro w Gdańsku
 9. Złożyłem kilkadziesiąt wniosków do budżetu miasta, wieloletniego programu inwestycyjnego Gdańska oraz blisko 60 zapytań i interpelacji do Prezydenta Gdańska.
 10. Doprowadziłem do wykonania wielu drobnych spraw ułatwiających życie mieszkańcom: utwardzenie dróg; budowa sygnalizacji świetlnych; remont chodników; dbanie o tereny zielone.
 11. Z mojej inicjatywy powstał Park na Zboczu na granicy gdańskich Siedlec i Wzgórza Mickiewicza.
 12. Reprezentuję każdego roku Gdańsk na międzynarodowych zjazdach Hanzy.