Mój program

1. Rozwój komunikacji miejskiej – Nowe linie tramwajowe do Jasienia i Wrzeszcza, węzły przesiadkowe przy przystankach Kolei Metropolitalnej, zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów.
2. Kolejne publiczne żłobki i przedszkola.
3. Rozwój gospodarki morskiej oraz sektora nowych technologii – to dwie gałęzie powodujące szybki wzrost rynku pracy w Gdańsku!
4. Zwiększenie środków i dalszy rozwój Budżetu Obywatelskiego.
5. Remonty chodników i ulic osiedlowych.
6. Budowa i remonty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: boisk, ścieżek rowerowych, placów zabaw, tras biegowych i rekreacyjnych, siłowni na świeżym powietrzu.
7. Zagospodarowanie i rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Gdańska – remont Drogi Królewskiej i Targu Rybnego, zagospodarowanie Targu Węglowego.
8. Rozwój edukacji: przywrócenie szkolnictwa zawodowego, współpraca szkół wyższych z biznesem w celu kształcenia wykwalifikowanych absolwentów na potrzeby pomorskiego rynku pracy.
9. Poprawa bezpieczeństwa: nowe kamery monitoringu, budowa Komisariatu Policji w Śródmieściu, zaktywizowanie Straży Miejskiej.
10. Nowe tereny zielone – parki i skwery: zagospodarowanie kolejnych części Pasa Nadmorskiego, terenów wokół zbiorników retencyjnych, posadzenie 10 tysięcy nowych drzew w mieście!