Mój program

  1. Rozwój komunikacji miejskiej – Nowe linie tramwajowe do Jasienia i Wrzeszcza, zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, wprowadzenie jednego biletu na przejazdy autobusem, tramwajem i koleją.
  2. Kolejne publiczne żłobki i przedszkola.
  3. Rozwój gospodarki morskiej oraz sektora nowych technologii – godne płace dla gdańskich pracowników.
  4. Zwiększenie środków i dalszy rozwój Budżetu Obywatelskiego.
  5. Remonty chodników i ulic osiedlowych.
  6. Budowa i remonty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: boisk, ścieżek rowerowych, placów zabaw, tras biegowych i rekreacyjnych, siłowni na świeżym powietrzu.
  7. Zagospodarowanie i rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Gdańska – remont Drogi Królewskiej i Targu Rybnego, zagospodarowanie Targu Węglowego.
  8. Rozwój edukacji: przywrócenie szkolnictwa zawodowego, współpraca szkół wyższych z biznesem w celu kształcenia wykwalifikowanych absolwentów na potrzeby pomorskiego rynku pracy.
  9. Poprawa bezpieczeństwa: nowe kamery monitoringu, zaktywizowanie Straży Miejskiej.
  10. Nowe tereny zielone – parki i skwery: zagospodarowanie kolejnych części Pasa Nadmorskiego, terenów wokół zbiorników retencyjnych, posadzenie 10 tysięcy nowych drzew w mieście!